top of page
Què és FisLab.net?

És un Laboratori Virtual de Física (Física Laboratori per internet) pensat especialment per al professorat i alumnat de Física de batxillerat.


Tot i això pot ser de gran utilitat també per a l'etapa educativa d'ESO i també en el primer curs dels estudis universitaris científics i tecnològics.

Quan s'ha fet FisLab.net?

L'autor va disposar durant el curs 2004/2005 d'una Llicència d'Estudis concedida pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a portar a terme el projecte del Laboratori Virtual de Física.
Durant aquell curs bàsicament l'autor va programar, en llenguatge java, els diferents applets i va dissenyar la web FisLab.net on ha va incorporar alguns dels materials que ja havia elaborat.

A l'any 2018 s'ha renovat la web i, a més, els applets s'han reconvertit en executables degut a que els navegadors han deixat d'incorporar el Java.
   

Què puc trobar dins de FisLab.net?

Dintre del laboratori virtual de Física hi podem trobar diferents recursos educatius:

  • Simulacions, abans applets, amb Java que es poden descarregar i executar per simular situacions físiques de temàtiques diverses.

  • Apunts de física i també de ciències de la naturalesa (ESO) en general.

  • Exercicis, llistats de problemes, qüestions... agrupats temàticament que inclouen el resultat i/o ajudes per a la seva resolució.

  • Enllaços a diferents pàgines webs interessants relacionades amb la Física i les Ciències en general.

Com treballar amb FisLab.net?

El professorat pot trobar-hi recursos (els applets) per complementar les explicacions a l'aula així com col·leccions d'exercicis i problemes que poden proposar als seus alumnes o utilitzar per preparar les proves escrites. Els apunts i la resta de materials que hi ha dins de FisLab.net són de lliure utilització tot i que l'autor agrairà que se'n citi la procedència.
 

L'alumnat pot utilitzar els applets com a material complementari al seu treball a l'aula, amb ells poden experimentar virtualment per assimilar millor els conceptes i comprovar els resultats d'exercicis teòrics resolts matemàticament. Els apunts i col·leccions d'exercicis els poden ajudar en l'estudi de la Física. Cal tenir present però que tot aquest material requereix un esforç d'autoaprenentatge i autonomia en l'estudi per part de l'alumne.
 

I si no estudio Física? També et pot interessar FisLab.net: els applets, les simulacions, els enllaços a altres pàgines d'interés...

I més...
FisLab... el bloc
 

El bloc de FisLab… el bloc és un complement de la web FisLab.net i pretén ser la ubicació per recollir i difondre tot un seguit de recursos senzills, notícies, experiments, curiositats, jornades, esdeveniments i descobriments científics…

Ciencia en Acción
 

FisLab.net va quedar finalista en la vuitena edició del concurs Ciencia en Acción dins de l'apartat "Materiales Didácticos de Ciencias en Soporte Informàtico"

Learning Awards 2006
 

FisLab.net va ser seleccionada dintre dels Top100 dels premis eLearning de 2006.

bottom of page