top of page

Exercicis i problemes

Per a l'alumnat i professorat de batxillerat

Aquí trobareu una col·lecció general de problemes i qüestions tant de Física de 1r com de 2n de batxillerat que complementa les propostes dels llibres de text de física de batxillerat de les diferents editorials.

Aquestes qüestions i problemes, ordenats i agrupats per temes, els pots visualitzar en aquesta web o descarregar-la en format pdf.

En el recull s'inclou, en cada apartat, alguns problemes i qüestions d'exàmens de PAU dels darrers anys. És per tant una bona eina per a la preparació de la selectivitat.

 

Cal tenir present però que són enunciats molt clàssics, lluny de les propostes actuals de treball i aprenentatge per competències i en context, tot i això poden ser útils com a complements i ampliació del treball ordinari.

També hi ha el resultat dels problemes numèrics i per tant és útil com a eina d'autoaprenentatge de l'alumnat.

Cinemàtica

Moviment rectilini uniforme

Moviment rectilini uniformement accelerat

Caiguda lliure

Moviment circular

Moviment harmònic

Moviment en el pla

Dinàmica

Exercicis senzills

Fricció

Sistemes d'objectes

Dinàmica circular

Treball, potència i energia

Conceptes

Treball, potència i energia Procediments

Impuls i quantitat de moviment

Electricitat

Conceptes

Electrostàtica

Electrocinètica

Gravitació

Conceptes

Procediments

Varis

Com resoldre un problema

Física i derivades

Annexos

Magnetisme

Conceptes

Força

i camp magnètic

​​

Inducció magnètica

Ones

Conceptes

Moviment ondulatori

Fenòmens ondulatoris

La llum

Física nuclear

bottom of page